Regler

Regler

Endeligt og bindende antal kuverter skal oplyses senest 10 dage før arrangementets afholdelse.

Selskabsarrangementer har en tidsramme på 5 timer, herefter beregnes kr. 1500,- pr. efterfølgende påbegyndt time + afregning efter forbrug på drikkevarer – selskabsarrangementer slutter dog altid senest kl. 02.00 og sidste udskænkning er altid 15 min. før sluttidspunkt.

Priserne er inkl. Moms, lokaleleje, isvand, opstilling & børn under 12 år er halv pris. Priserne er baseret på minimum 20 betalende kuverter

Betaling – Selskaber:
Ved selskaber opkræves et reservationsgebyr på kr. 2.500,-, dette tilbagebetales ikke såfremt gæsten skulle aflyse arrangementet. Restbeløbet betales ved arrangementets ophør (kontant eller Dankort).

Afbestilling – Selskaber:
Afbestilling skal altid ske skriftligt til restauranten – følgende regler er i så fald gældende:

  • 4 uger før arrangementsdato, opkræves 50% af det aftalte arrangements pris iht fremsendte ordrebekræftelse.
  • 2 uger før arrangementsdato, opkræves 75% af det aftalte arrangements pris iht fremsendte ordrebekræftelse.
  • 1 uge før arrangementsdato, opkræves 100% af det aftalte arrangements pris iht fremsendte ordrebekræftelse.